Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

10A Quang Trung, Hà Đông- Hà Nội.

Tel: +84-4.22143368. Fax: +84-4.33829054

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: hataphar.com.vn

Newer news items:
Older news items: